OBOZY I ZGRUPOWANIA

„Obozy Letnie” z Uczniowski Klubem Sportowym HETMAN  to niezapomniane przeżycia. Program naszych obozów bazuje na integracji grup i budowaniu zdrowych relacji interpersonalnych, międzyludzkich.

Doskonalimy siebie i swoje talent, rozwijamy swoje zainteresowania i pasje (sportowe, modelarskie, taneczne i wiele wiele innych), wykorzystując doświadczenie starannie dobieranej i wykwalifikowanej kadry pedagogicznej. Działamy w symbiozie z przyrodą, bez wszechogarniającej elektroniki. Na obozach letnich włączamy akcję „Wakacje bez smartfona”. 

Od gier komputerowych wolimy gry i zabawy terenowe. Uczestnikami naszego mogą być dzieci od lat 8, młodzież i wszyscy uczestnicy naszych śródrocznych zajęć sportowo- rekreacyjnych. Program obozu wypełnia całe gama zajęć modelarskich, gier strategicznych i ogólnorozwojowych w ternie typu: kajaki, rowery, przeprawy praz bagna:), biegi terenowe, wspinaczka, strzelanie z łuków, zabawy integracyjne przy ognisku. 

Uczestnicy obozu będą mogli również podejrzeć i wziąć czynny udział w zgrupowaniu i treningu czołowych zawodników sekcji pływania sportowego.

Zapisy na obóz odbywają się zawsze poprzez kontakt telefoniczny 530 140 841 lub kontakt e-mail: ukshetman1@.wp.pl