REGULACJE

NUMER KONTA BANKOWEGO

BGŻ BNP PARIBAS 40 2030 0045 1110 0000 0229 1010

OPIS na przelewie:

Imię i Nazwisko Zawodnika/ miesiąc (za jaki płacimy)
150 zł SKŁADKA CZŁONKOWSKA Z OPŁATĄ TRENINGOWĄ
(rodzeństwo, druga osoba 100 zł)

Prosimy uiszczać opłaty do 10- go każdego miesiąca

WAŻNE DOKUMENTY

Karta Zawodnika

Wypełnij kartę zadownika swoimi danymi. Pamiętaj o wypełnieniu wszystkich pol i podpisie.

Regulamin

Zapoznaj się z regulaminem Sekcji Pływackiej Uczniowskiego Klubu Sportowego „Hetman” Tarnobrzeg

Deklaracja członkowska

Wypełnij deklarację członkowską swoimi danymi. Pamiętaj o wypełnieniu wszystkich pol i podpisie.