ŚCIEŻKA EDUKACYJNA – OD PRZEDSZKOLA DO INSTRUKTORA

Dziecko w wieku 5 lat rozpoczyna naukę pływania i oswajania się ze środowiskiem wodnym w naszym Klubie, bierze udział w zawodach pływackich, a od 8 roku życia, także obozach rekreacyjno-sportowych. W wieku 9-10 lat może wybrać ścieżkę kariery sportowej w sekcji pływania sportowego- doskonali technikę sportową i otrzymuje licencję zawodnika Polskiego Związku Sportowego lub kontynuuje naukę czterech stylów pływackich.

W kolejnych latach nauki szkolnej bierze udział w szkoleniach i obozach klubu. W wieku 14 lat może stać się Pomocnikiem Trenera- organizatorem, sędzią, animatorem. Doskonali swoje umiejętności, odbywa kursy współfinansowane przez klub (wychowawca kolonijny, ratownik WOPR, sędzia, instruktor sportu, trener), zdobywa cenne doświadczenie i staje się prawdziwym liderem na rynku pracy.

Wyróżniające się osoby otrzymuję pracę w naszym Klubie.